The information on this site is not intended or implied to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Content within the patient forum is user-generated and has not been reviewed by medical professionals. Other sections of the Melanoma Research Foundation website include information that has been reviewed by medical professionals as appropriate. All medical decisions should be made in consultation with your doctor or other qualified medical professional.

Lô tô ra theo lô tô hôm nay về bao nhiêu chuẩn nhất

View Profile

Base

Bio

Lô tô ra theo lô tô hôm nay về bao nhiêu chuẩn nhất

 

Lô tô ra theo lô tô hôm nay về bao nhiêu chuẩn nhất được coi là một trong những phương pháp soi cầu lô khá hiệu quả mà người chơi không cần phải tính toán chỉ cần ghi những những trường hợp đã được thống kê trước đó giúp bạn xác định được lô tô hôm nay về bao nhiêu một cách chuẩn nhất nhất cho chính mình.

 

Ngay bài viết dưới đây sẽ là tổng hợp của những kinh nghiệm từ người chơi lô đề lâu năm, chuyên gia có kinh nghiệm trong việc chơi lô đề miền bắc và được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng người chơi có tỷ lệ trúng số cao nhất khi áp dụng cho các bạn tham khảo thêm.

 

1. Lô tô ra theo lô tô

 

– Hôm trước về lô tô 01 – 10 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 06-60, 89-98. Ngoài ra có thể tính ngược lại cũng đúng.

 

– Hôm trước về lô tô 24 – 42 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 27 – 72.

 

– Hôm trước về lô tô 27-72 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 78-87.

 

– Hôm trước về lô tô 78-87 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 48-84.

 

– Hôm trước về lô tô 48-84 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 46-64 và 05-50.

 

– Hôm trước về lô tô 36-63 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 38-83.

 

– Hôm trước về lô tô 38-83 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 76-67.

 

– Hôm trước về lô tô 54-45 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 56-65.

 

– Hôm trước về lô tô 56-65 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 59-95.

 

– Hôm trước về lô tô 74-47 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 79-97.

 

[​IMG] – Theo XSMT thu 4 hôm trước về lô tô 79-97 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 73-37. Ngoài ra có thể tính ngược lại cũng đúng.

 

[​IMG]
Lô tô ra theo lô tô hôm nay về bao nhiêu chuẩn nhất

 

– Hôm trước về lô tô 23-32 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 34-43.

 

– Hôm trước về lô tô 34-43 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 16-61 và 18-81. Ngoài ra có thể tính ngược lại cũng đúng.

 

– Hôm trước về lô tô 75-57 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 58-85.

 

– Hôm trước về lô tô 17 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 27-72.

 

– Hôm trước về lô tô 69-96 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 71 và ngoài ra có thể tính ngược lại cũng đúng.

 

– Hôm trước về lô tô 05-50 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 26-62 và ngoài ra có thể tính ngược lại cũng đúng.

 

– Hôm trước về lô tô 02 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 12-21

 

– Nếu giải 7 có xuất hiện con lô là 17 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau 85.

 

[​IMG] – Theo XSMTrung nếu giải 6.3 giải theo kiểu 373 hoặc 737 và giải 7 có lô 37 về hôm trước thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau 37.

 

– Hôm trước về lô tô 00 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô sau: 10.

 

– Hôm trước về lô tô 11 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô sau: 01.

 

– Hôm trước về lô tô 06-60 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào những con lô sau: 06 hoặc 60.

 

– Hôm trước về lô tô 51 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 15

 

– Hôm trước về lô tô 75 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 57

 

– Hôm trước về lô tô 66 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 66

 

– Hôm trước xuất hiện 1 trong 2 số lô tô 05-50 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi lô còn lại.

 

– Hôm trước xuất hiện 1 trong 2 số lô tô 02-20 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi lô còn lại.

 

[​IMG]
Lô tô ra theo lô tô hôm nay về bao nhiêu?

 

– Hôm trước về lô tô đầu 7 câm hoặc đuôi 3 câm thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 73.

 

– Hôm trước về lô tô 18-81 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 97-99 và ngoài ra có thể tính ngược lại cũng đúng.

 

– Hôm trước về lô tô 45 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 59-95 hoặc 09.

 

– Hôm trước về lô tô 58 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 63

 

– Hôm trước về lô tô 68 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 86

 

– Hôm trước về lô tô 00 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 99

 

– Hôm trước về lô tô 99 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 22

 

– Hôm trước về lô tô 22 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 00

 

[​IMG] Chi tiết: Xổ số Miền Trung hôm nay

 

2. Lô tô hôm nay rơi theo lô hôm trước

 

– Hôm trước về lô tô 02 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 22

 

– Hôm trước về lô tô 49 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 23

 

– Hôm trước về lô tô 76 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 47

 

– Hôm trước về lô tô 94 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 34

 

– Hôm trước về lô tô 53 hoặc 66 hoặc 13 hoặc 08 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 00

 

– Hôm trước về lô tô 74 hoặc 89 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 92

 

– Hôm trước về lô tô 29 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 24

 

– Hôm trước về lô tô 99 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 96

 

– Hôm trước về lô tô 06 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 09

 

– Hôm trước về lô tô 58 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 63

 

– Hôm trước về lô tô 77 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 22 và 88.

 

– Hôm trước về lô tô 24 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 95-59.

 

– Hôm trước về lô tô 98 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 01

 

– Hôm trước về lô tô 78 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 72

 

– Hôm trước về lô tô 58 thì ngày hôm sau thường sẽ rơi vào con lô 63

Display Name

Lô tô ra theo lô tô hôm nay về bao nhiêu chuẩn nhất